Smart Box

Buradasınız

UYGULAMALI KOÇLUK GELİŞİM PROGRAMI

Uygulamalı Koçluk Gelişim Programı, Yöneticilerin ekipleri nezdinde koçluk kültürünü yaygınlaştırmaları, koçluğu ekip üyeleri tarafından günlük hayatta benimsenmesini sağlamalarına yönelik tasarlanmış yoğunlaştırılmış bir Koçluk programıdır.

Programın amacı, liderlerin koçluk uygulamalarını benimsemeleri için, ekibinine gerekli bakış açısı, kritik bilgi, uygulanabilir takip ve destek sistemlerinin aktarılmasıdır.

Uygulamalı Koçluk Gelişim Programı kapsamında 3 aşamalı bir çalışma gerçekleştirilir:

  • “Biliyorum” Seviyesi (I know level):  koçluk gerekliliklerini ve temel bilgiyi açık bir vizyonla güçlendirmeyi amaçlar
  • “Umursuyorum” Seviyesi (I care level): sorumluluk yaratmayı ve değişimi kabullenmeyi amaçlar
  • “Yapabilirim” Seviyesi (I can level): koçluk becerilerini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir öğretiyi yaratmayı amaçlar

3 aşamalı Koçluk çalışması sonunda:

  •   Koçluğun gereklilikleri ile ilgili ortak anlayış ve bakış açısı kazanılır,
  •    Kurumsal ve bireysel alışkanlık döngüsünü tanımlanır,
  •    Dönüşümü gerçekleştirmek ve koçluğun içselleştirilmiş bir alışkanlık olarak %100 benimsenmesi ve dört dörtlük uygulanması için kritik yönetsel teknikleri tanınır.  

 

Kurumlar İçin Bütün Mesele: Gelişmek ya da Gelişememek

Gerçek Eğitim İhtiyacını Belirlemek

Kurumların yıllık planlamalarını yaparken, gözönünde bulundurmaları gereken en önemli konulardan biri de gelişim ve eğitim faaliyetlerinin planlanması.

Birçok organizasyon, gelişim ve eğitim faaliyetlerini planlarken geçmiş senelerin verilerini, çalışanlardan gelen talepleri ya da sektörel trendleri gözönünde bulunduruyor.

Ancak bunlar gelişim ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla sağlanmaya çalışılan değişimin, istenen ölçüde sürdürülebilir ve uygulanabilir olması için yeterli olamayabiliyor.

Çalışanlar tarafından içselleştirilen, işbaşında uygulanabilen ve sürdürülebilir bir kültür olarak tüm kurum tarafından benimsenen gelişim faaaliyetleri planlamak için kurumların öncelikle Birey’den yola çıkmaları gerekiyor. Çünkü araştırmalar, çalışanlara bireysel olarak dokunmayan gelişim faaliyetlerinin %80’e varan oranlarda buharlaştığını gösteriyor. Ancak çalışanlarının profesyonel gelişim ihtiyaçlarını kişiselleştirilmiş bir model ile ele alan kurumlar eğitim yatırımlarından en yüksek geri dönüşü sağlayabiliyorlar.

Bunun için yapılması gereken, kurumu hedeflerine ulaştırmada rol alan her bir çalışanın düşünce yapısını objektif analizlerle ortaya koymak. Böylece her bir bireyin davranış tercihleri, neden o şekilde davrandığı ve hangi yetkinlikleri ne derece kullanabildiğini anlamak. Ortaya çıkan kişi profilini değerlendirdikten sonra işin gereklilikleri ile kıyaslamak gerekiyor. Bu şekilde, bireyden yola çıkarak kurumun gerekliliklerini karşılamak için gerekli olan niteliklerden hangilerine ne ölçüde yakınız ya da uzağız bunu numerik olarak tespit etmek mümkün oluyor. Sonraki adım ise aradaki farka en uygun eğitim ve gelişim faaliyetlerini hayata geçirmek.

Böylece, kurumsal hedefleri gerçekleştirmek ve sürdürülebilir gelişim sağlamak için gerçeğe dayalı eğitim ihtiyacı belirlemek ve eğitimin yatırımının geri dönüşünü maksimize etmek mümkün olabilmektedir.